Club Handbol Igualada

logo_2-removebg-preview (2)

Normativa 2019 – FAQ

FAQ’s pels més novells…

De quants esportistes ha d’estar format l’equip?
Mínim 6 jugadors/es i un màxim de 10 (màxim TRES federats per equip, dels cuals només poden estar 2 alhora en el terreny de joc).

Com funciona la categoria mixt?
Hi hauran d’haver dues noies a la pista en tot moment.

Hi pot participar tothom?
Sí, sempre hi quan estiguin inscrits al full d’inscripció. Qualsevol modificació per motiu de força major, s’ha de comunicar. A la categoria OBERT, o sia «no federat», per tal de facilitar l’espectacle i augmentar la competitivitat només hi podrà haver dos jugadors/es amb federats per equip a la pista.

Com es considera que un jugador/a és «FEDERAT»?
Qualsevol esportista que hagi tingut o té llicència de la Federació Catalana o altre en handbol. Demanem la màxima honestedat amb els esportistes.

En cas de lesió, què passa?
L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar els participants durant el mateix. Hi haurà servei de socorrisme bàsic. Recomanem a tots els participants contractar una assegurança. L’organització us pot facilitar les ofertes.

REGLAMENT GENERAL DEL TORNEIG OBERT

Només poden jugar els jugadors/es inscrits en el full d’inscripció

Els partits sembre amb 3 jugadors/es de camp i 1 de porter/a.

En la categoría obert pot haver-hi 3 jugadors federats pero a la pista només es permetra que hi juguin 2.

Els partits tindran una durada de dues parts de 10 minuts. Si al final dels 10 minuts es queda en empat, es juga un gol d’or. Si persisteix l’empat es farà una tanda de penals per equip en format shoot-out al millor de 3 o els necessaris.

Les exclusions , seran sancionades amb l’exclusió del jugador/a que no podrà participar en la jugada que estigui realitzant, al acabar la jugada es podrà reincorporar.

El gol del porter sempre valdrà dos punts.

El gol de penal sempre valdrà dos punts.

Els gols espectaculars (fly, gir 360º amb el cap..) valdràn dos punts.

En els canvis de porters i jugadors (atac / defensa) , si es realitzen incorrectament (per fer el canvi, el jugadors/s substituits han d’estar fora del terreny de joc), s’assenyalarà penal.

L’organització es reserva el dret de comprimir categories i agrupar equips en categoria similar.

Un jugador/a no pot estar inscrit en dos equips de la mateixa categoría, sí en enquis de categoríes diferents i en torneitg Obert i Federat.

Tot participant s’ha de preocupart de tenir assegurança mèdica, l’organització no es fa responsable de danys que es pugiun producir als participants. Tot i aixó hi haurà servei de socorrista per petites cures que es puguin produïr.

Tota norma no contemplada en aquest reglament , s’aplicarà segons normativa vigent de la RFEBM reglamento playa.

Al realitzar l’inscripció s’autoritza expressament al Club Handobl Igualada la presa d’imatges per ilustrar i difondre l’esport de l’handbol . Les  imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (premsa, internet, mitjans exters, material promocional, publicitat, xarxes socials…).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caracter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del Club Handbol Igualada.

Aquesta autorització és gratuita i em comprometo a no reclamar cap compensació ni pagament, i /o indemnització a canvi del permís acordat amb Club Handbol Igualada per la utilització de la meva imatge o de la persona/es a qui represento.

La presentació de la inscripció implica l’aceptació d’aquesta normativa i es dona permís explicit per poder fer ús de les fotografíes que es puguin realitzar durant l’esdeveniment esportiu.

REGLAMENT DE JOC DEL TORNEIG FEDERAT

Veure REGLAMENT D’HANDBOL PLATJA DE LA RFEBM