Club Handbol Igualada

logo_2-removebg-preview (2)

Convocatoria assemblea general ordinaria 2019

 

 

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

 

Segons la resolució presa a la reunió de la Junta Directiva del Club Handbol Igualada, celebrada el día 8 de gener de 2019, i segons el que preveuen els articles 9 i 1O deis Estatuts que regeixen el CH Igualada, us convoquem a I’Assemblea General Ordinaña del CH Igualada que se celebrara el divendres 22 de febrer a les 20 hores en única convocatoria a la Sala d’Actes del Complex Esportiu Les Comes, carrer Caries Riba, sin d’lgualada.

 

L’Assemblea es desenvolupara d’acord el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta
  2. Ratificació deis carrecs de la Junta Directiva del CH
  3. Tancament de la temporada esportiva 2017/2018.
  4. Projecte esportiu 2018/2019.
  5. Examen iaprovació, si s’escau, de la Liquidació de l’Exercici Economic 2017/2018.
  6. Modificació iaprovació, si s’escau, de les aportacions de la temporada 2018/2019 a les activitats del Club Handbol Igualada.
  7. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost pera l’Exercici Economic 2018/2019.
  8. Modificació i aprovació, si s’escau, deis Estatuts del Club Handbol Igualada
  9. Examen i aprovació, si s’escau, de les Propostes presentades pels Assembleistes i per la Junta Directiva del CH
  10. Tom obert de paraules.

 

 

 

Queda obert el termini de presentació de propostes fins el día 12 de febrer de 2019, fent-se avinent que només s’admetran a debat aquelles propostes que, dins del termini indicat, siguin presentades per escrit i que tinguin el suport del 10% del total de socis i sócies de ple dret, o bé siguin presentades per la Junta Directiva del CH Igualada, segons el que disposen els Estatuts del CH Igualada. Aquestes propostes hauran d’enviar-se a l’adreça electrónica del Club: secretaria@handboligualada.com.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *