Club Handbol Igualada

logo_2-removebg-preview (2)

CONVOCATORIA D’ ELECCIONS CLUB HANDBOL IGUALADA

CONVOCATORIA D’ ELECCIONS AL CLUB HANDBOL IGUALADA     

20 de juny de 2014 

Estimats Socis i Sòcies,

La Junta Directiva del Club Handbol Igualada, ha acordat iniciar al nostre club  un procés electoral per l’el·leció d’una nova junta Directiva al Club.

Juntament amb aquest escrit us enviem també i publiquem a la pagina Web del club, la convocatòria amb els punts i plaços d’obligat compliment dins aquest procés electoral.

En el cas que vulgueu formar part d’alguna candidatura us recordem el següent:

1.- Les Candidatures estaran formades per un mínim de tres socis de ple dret (majors d’edat)

2.- Que les candidatures i programes es presentaran per escrit a la Junta electoral  des del dia 3 al 7 de juliol de 20:30 a 21:30 hores a l’oficina del Club a les Comes . Si voleu podeu contactar amb Carmelo Torregrosa, com a secretari de la Junta electoral, a través d’aquest mòbil 615823423 i acordar un horari alternatiu.

Esperem la vostra col·laboració

Manuel Muñoz Gallardo

El President

                                          cens electoral

 

En MANUEL MUÑOZ GALLARDO, President del Club Handbol Igualada i per decisió unànime de la Junta Directiva de Club, DISPOSO, la Convocatòria d’Eleccions al CLUB HANDBOL IGUALADA,  d’acord amb les següents Precisions:

1.-Constitució i nomenament dels membres de la Junta Electoral.

2.- El Cens Electoral, serà exposat a partir del dia de la data de la seva publicació en el taulell d’anuncis del Club.

3.- Les reclamacions a les inscripcions en el cens Electoral es faran mitjançant escrit raonat dirigit a la Junta Electoral, fins el dia 2 de juliol de 2014.

4.- Les Candidatures podran ser presentades per escrit dirigit a la Junta electoral des del dia de la data de la seva publicació al  7 de juliol de 2014.

5.- Les Candidatures seran proclamades i publicades en el taulell d’anuncis del Club i al web oficial del Club fins el 12 de juliol de 2014:  www.handboligualada.com

6.- Les reclamacions contra les inscripcions de Candidatures es faran mitjançant escrit raonat dirigit a la junta electoral fins el 17 de Juliol de 2014.

7.- Les resolucions a les reclamacions contra les inscripcions de les candidatures i cens es publicaran en el taulell d’anuncis el 20 de juliol de 2014.

8.- La Mesa Electoral serà constituïda immediatament abans del començament de les eleccions.

9.- Cada elector acreditarà la seva personalitat a l’ hora de votar mitjançant exhibició del DNI o document similar.

10.- Les votacions tindran lloc a la sala de reunions  de les Comes el dia  23 de juliol de 2014, entre les 19 i les 21 hores.

11.- Finalitzades les votacions es procedirà a l’escrutini de vots, que serà públic i una vegada fet s’aixecarà l’acta , que signaran tots els membres de la de la taula en la que es farà constar la candidatura triada per major numero de vots.

Igualada a 23 de juny de 2014

El President.                                                                                             El Secretari.

Manuel Muñoz Gallardo                                                           Carmelo Torregrosa Claramunt

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *